Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywa się osobiście, przez osoby trzecie bądź telefonicznie pod numerami 34 366 96 04 lub 34 324 33 20 od godziny 9:30.

Poradnia dermatologiczna:
W poradni dermatologicznej przyjmują lekarze:
– Lek. med. Dorota Rychter

Poradnia kardiologiczna:
W poradni kardiologicznej przyjmują lekarze:
– lek. med. Paweł Jarecki;
– lek. med. Mariusz Malicki;
– lek. med. Robert Ostojski.

Poradnia nefrologiczna:
W poradni nefrologicznej przyjmuje:
– dr nauk medycznych Jacek Majer.

Poradnia neurologiczna:
W poradni neurologicznej przyjmują lekarze:
– Lek. med. Maria Różycka;
– Lek. med. Janusz Kall.

Poradnia okulistyczna:
W poradni okulistycznej przyjmują lekarze:
– lek. med. Olga Kucharska – Karpeta;
– lek. med. Teresa Maciąg – Szewczyk.

Poradnia Zdrowia Psychicznego:
W Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmują lekarze psychiatrzy:
– lek. med. Ewa Sitarz – Orzeszko;
– lek. med. Sylwia Koniecko;
– lek. med. Adam Pierulewicz.

Poradnia Psychologiczna, w której przyjmują:
– dr nauk przyr. Ireneusz Kaflik
– mgr Mariusz Kozioł,

-mgr Magdalena Opatowicz.

Poradnia rehabilitacyjna:
W poradni rehabilitacyjnej przyjmuje:
– lek. med. Małgorzata Starczewska – Krawczyk

Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży:
W poradni stomatologicznej przyjmuje:
– lek. stomatolog Iwona Sieja.

Poradnia ortodontyczna dla dzieci:
W poradni ortodontycznej przyjmuje:
– lekarz stomatolog Zofia Zommer.

Poradnia urazowo – ortopedyczna:
W poradni urazowo – ortopedycznej przyjmują lekarze:
– Lek. med. Mirosław Reterski;
– Lek. med. Michał Wnęk

Poradnia urologiczna:
W poradni urologicznej przyjmuje:
– dr nauk med. Roman Połać.

Pracownia diagnostyki przewodu pokarmowego:
– Gastroskopia
– Kolonoskopia
W pracowni diagnostyki przewodu pokarmowego badania wykonują lekarze:
– lek. med. Aneta Ciastowska;
– lek. med. Marek Świtalski.

Pracownia fizjoterapii

Do wszystkich poradni specjalistycznych przyjmowani są pacjenci niezależnie od miejsca zamieszkania
i deklaracji do lekarza POZ na podstawie ważnego skierowania (z wyjątkiem poradni stomatologicznej,
która przyjmuje bez skierowania).

Szczegółowych informacji w sprawie dni i godzin przyjęć lekarzy udziela rejestracja czynna codziennie
w godzinach 9:30 – 18:00