Przychodnia nasza mieści się w centrum Częstochowy w pobliżu dworców PKP, PKS oraz linii tramwajowej.

Działamy nieprzerwanie od 1846 roku!. Jesteśmy kontynuatorami poradni lekarskiej, która powstała dla pierwszych pracowników kolei warszawsko-wiedeńskiej. Naszym kolegą z pracy był przez 26 lat doktor Władysław Biegański.  Do 1998 roku nosiliśmy nazwę Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Od 1999 roku przekształciliśmy się stopniowo w spółkę pracowniczą  Nasza Przychodnia Sp. z o.o.

Do zadań  „ Nasza Przychodnia” należy:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny rodzinnej.
 • Całodobowe świadczenia zdrowotne POZ.
 • Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie:
  – chirurgii ogólnej,
  – chirurgii urazowej i ortopedycznej,
  – dermatologii,
  – diabetologii,
  – ginekologii,
  – kardiologii,
  – leczenia schorzeń tarczycy,
  – leczenia uzależnień od alkoholu,
  – medycyny pracy,
  – neurologii,
  – nefrologii,
  – okulistyki,
  – ortodoncji,
  – otolaryngologii,
  – protetyki stomatologicznej,
  – pulmonologii,
  – reumatologii,
  – rehabilitacji,
  – stomatologii,
  – urologii,
  – zdrowia psychicznego,
  – zdrowia psychicznego dla dzieci.
 • Długoterminowa opieka pielęgniarska.
 • Świadczenia zdrowotne pielęgniarki i położnej środowiskowej
 • Diagnostyka medyczna w zakresie:
  – analityki medycznej,
  – audiometrii,
  – cytologii,
  – endoskopii gastroenterologicznej,
  – elektrokardiografii i badań czynnościowych układu krążenia,
  – spirometrii,
  – ultrasonografii,
  – radiologii.
 • Działania profilaktyczne, szczepienia ochronne i promocja zdrowia
 • Orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy.
 • Wykonywania badań profilaktycznych, badań kierowców oraz osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy lub jego przedłużenie
 • Wykonywanie zabiegów z zakresu rehabilitacji leczniczej.
 • Wykonywanie zabiegów laseroterapii.
 • Transport karetką transportową
 • Zabezpieczanie medyczne imprez masowych

Od sierpnia 2013 posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008 a od 2015 roku według normy ISO 9001:2015.