1. Poradnia chirurgiczno – ortopedyczna;
 2. Poradnia chirurgii ogólnej;
 3. Poradnia chorób tarczycy;
 4. Poradnia dermatologiczna;
 5. Poradnia diabetologiczna;
 6. Poradnia ginekologiczna;
 7. Poradnia kardiologiczna;
 8. Poradnia leczenia otyłości;
 9. Poradnia neurologiczna;
 10. Poradnia okulistyczna;
 11. Poradnia ortodontyczna dla dzieci;
 12. Poradnia Zdrowia Psychicznego;
  12 a Poradnia psychologiczna;
 13. Poradnia rehabilitacyjna;
 14. Poradnia stomatologiczna.
 15. Podstawowa opieka zdrowotna
 16. Pediatria
 17. Poradnia hematologiczna
 18. Porady dietetyczne

– Regulamin karty stałego pacjenta