Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci i młodzieży w Częstochowie

  • Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
  • Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, przez osoby trzecie bądź telefonicznie pod numerami telefonów:
  • 34 3684228
  • 510 184 441
  • 534642551 – REJESTRACJA

W porani POZ dla dzieci i młodzieży usługi świadczą:
– lek. med. Cichoń Aleksandra
– lek. med. Sikora Iwona

Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dorosłych w Częstochowie

  • Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00
  • Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, przez osoby trzecie bądź telefonicznie pod numerem telefonu 34 3684211 – rejestracja telefoniczna odbywa się od godziny 8:30

W porani POZ dla dorosłych usługi świadczą:
– lek. med. Iwuć Elżbieta
– lek. med. Kałużny Jarosław
– lek. med. Konieczna Zdzisława
– lek. med. Mucha Anna;
– lek. med. Nocuń Jacek
– lek. med. Ostaszewska Beata
– lek. med. Rabenda Lech

Nasza Przychodnia filia ul. Mykanowska 15a, Kościelec

Podstawowa Opieka Zdrowotna

  • Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
  • Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, przez osoby trzecie bądź telefonicznie pod numerem telefonu 34 320 04 10 – rejestracja telefoniczna odbywa się od godziny 9:30

W poradni POZ dla dorosłych usługi świadczą:
– lek. med. Edyta Grab – Rogulińska
– lek. med. Lech Rabenda

W poradni Podstawowej opieki zdrowotnej usługi świadczą również pielęgniarki środowiskowe oraz położna środowiskowa.

Nasza Przychodnia Sp. z o.o. prowadzi również pielęgniarską opiekę długoterminową. Pielęgniarki w opiece długoterminowej pracują od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 20:00.

Pracownia USG Częstochowa

Laboratorium

Zachęcamy do pobrania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowe-wzory-deklaracji-wyboru-swiadczeniodawcy-lekarza-pielegniarki-i-poloznej-podstawowej-opieki-zdrowotnej/