Komplet badań wykonujemy w jednym miejscu, jednego dnia!

lekarzI. Nasza Przychodnia Sp. z o.o. wykonuje badania:

 • Wstępne;
 • Okresowe;
 • Kontrolne;
 • Dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • Badania kierowców i kandydatów na kierowców;
 • Badania uczniów i studentów, rejestracja pod numerem telefonu 534642577
 • Badania wysokościowe;
 • Badania psychotechniczne kierowców.
 • Szczepienia ochronne pracowników

Oferujemy kompleksową opiekę medyczną nad zakładami pracy chronionej. Naszym klientom proponujemy koordynację działań medycyny pracy dla całej firmy, nadzór nad terminami badań profilaktycznych i szczepień ochronnych. Nad ich jak najlepszym i najbardziej efektywnym przebiegiem czuwa specjalnie wyznaczony do tego celu personel, który zajmuje się organizacją współpracy pomiędzy naszą firmą a przedstawicielami firm, tak aby nasze działania były jak najlepiej dostosowane do potrzeb i indywidualnych wymagań klienta.

Na potrzeby medycyny pracy oferujemy:

 1. Dział Medycyny Pracy – osobny, świeżo wyremontowany i oddany zespół lokali, w których zatrudniamy personel przeznaczony tylko do wykonywania działań w zakresie medycyny pracy.
 2. Oferujemy wykonywanie badań pracowniczych: wstępnych, okresowych i kontrolnych w pełnym zakresie, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami o służbie medycyny pracy.
 3. Wszystkie badania są wykonywane w ciągu jednego dnia w jednym miejscu – na terenie naszego budynku.
 4. W razie potrzeby wykonujemy badania psychotechniczne w certyfikowanej Pracowni znajdującej się na terenie naszej firmy – skierowania na badania wystawiamy sami.

Centrum Badań Medyczno Psychologicznych – dostarczą po niedzieli informacje do strony.

W ramach Poradni Medycyny Pracy wykonujemy

 1. Badania laboratoryjne – 2 laboratoria czynne na terenie naszej firmy wykonują pełny zakres badań diagnostycznych. Są czynne codziennie.
 2. Badania wzroku – ostrości wzroku, pola widzenia, stereoskopii, badania rozróżniania barw, widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienia, wydawania opinii o potrzebie stosowania okularów do pracy przy komputerze – wykonywane codziennie na miejscu – zatrudniamy 5 lekarzy okulistów.
 3. Badania słuchu i badania w pracowni audiometrycznej – wykonywane codziennie na miejscu – zatrudniamy
  2 lekarzy otolaryngologów.
 4. Badania diagnostyczne – m.in. EKG, RTG, USG, Spirometria – wykonywane codziennie na miejscu.
 5. Orzecznictwo lekarzy Medycyny Pracy – w uzasadnionych przypadkach wydajemy zaświadczenia w dniu badania, obligatoryjnie zaświadczenia wydawane są w dniu następnym – zatrudniamy 7 lekarzy orzeczników.
 6. W przypadku negatywnego orzeczenia lekarskiego, bezpośrednio po wykonaniu badania przekazujemy informację do odpowiedniego działu w zakładzie pracy – telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 7. Oferujemy możliwość wykonania badań kontrolnych z nieograniczonym dostępem do lekarzy specjalistów.
 8. Proponujemy szczepienie ochronne dla pracowników (przeciwko grypie, WZW typ A i B, przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, tężcowi)

Pracodawco pobierz skierowanie na badania profilaktyczne dla swojego pracownika:
https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=http://www.womp.zgora.pl/wzory/skierowanie_A4-2015-03-25.pdf