logo-eu

„Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasza Przychodnia w Częstochowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”

Działanie 9.2. „Infrastruktura lecznictwa otwartego”

Całkowita wartość projektu: 352 911,10 PLN

Wartość dofinasowania: 212 740,92 PLN