Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnym programie profilaktyki zdrowotnej pod nazwą: Program profilaktyki dla osób „Trzeciego i Czwartego wieku” – mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2016 – 2020.

Adresatami programu są:
– osoby w wieku od 60 do 62 roku życia
– osoby w wieku od 75 do 77 roku życia
– osoby w wieku po 85 roku życia

Realizatorem  programu jest między innymi Nasza Przychodnia:
Nasza Przychodnia
Al. Wolności 46, Częstochowa
email: nasza-przychodnia@op.pl
tel.: +48 34 366 96 03