Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczy usługi:
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego
– soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • W warunkach ambulatoryjnych;
  • W domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);
  • Telefonicznie.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub możliwości wystąpienia istotnego uszczerbku zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Pacjentom przysługuje opieka pielęgniarska w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
  • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
  • skierowania do poradni specjalistycznej