Kandydaci na kierowców ( C,CE,D, DE) oraz zawodowi w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy

  • Kandydaci na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
  • Kierowcy przewożący wartości pieniężne prowadzący pojazdy uprzywilejowane;
  • Kandydaci na instruktorów i instruktorzy nauki jazdy;
  • Kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy nauki jazdy;
  • Osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem;
  • Osoby skierowane przez lekarza;
  • Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol/ inne substancje psychoaktywne, za przekroczenie 24 pkt., po wypadku.

Kirowcy wykonujący zawodowy przewóz osób ( m.in. taksówkarze, kierowcy busa).

Kierowy skierowani na badania przez Policję/ Prezydenta Miasta/ Starostę

Osoby kierujące pojzadami8 w celach służbowych w ramach kat. B prawa jazdy ( np. przedstawiciele handlowi).

Operatorzy wszystkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych.

Osoby pracujące na stanowiskach kolejowych.

Konsultacja psychologiczna – badania testowe: sprawność intelektualna, koncentracja uwagi, logiczne myślenie, osobowość.

Konsultacja psychologiczna – badanie aparaturowe: sprawność merytoryczna, koordynacja wzrokowo – ruchowa, refleks.